Nasze Oceny dla edukacji wczesnoszkolnej

Projektując system Nasze Oceny zwróciliśmy szczególna uwagę na wyzwania, jakie zarówno przed dyrekcją
jak i nauczycielami stawia edukacja wczesnoszkolna. Specyficzny system oceniania uczniów oraz nowe założenia podstawy programowej sprawiają, że w części szkół nauczanie w klasach I-III nie jest realizowane w pełnym spektrum możliwości.

System Nasze Oceny jest w pełni przystosowany do prowadzenia zajęć w ramach edukacji wczesnoszkolnej maksymalnie odciąża nauczycieli od pracy papierkowej. Nauczyciel nie musi wypełniać już stosu dokumentów
o każdym uczniu i wypisywać ręcznie jego świadectw oraz arkuszy ocen. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w pełni zgodnych z wytycznymi MEN, nauczyciel może w większym stopniu poświęcić czas na kształcenie uczniów.

W systemie Nasze oceny nauczyciel może korzystać z szeregu aplikacji ułatwiających mu codzienną pracę
i gwarantujących oszczędność czasu.

edukacja wczesnoszkolna – ocena opisowa

Ocena opisowa - nauczyciel wystawiając ocenę każdemu uczniowi może wybrać grupę umiejętności oraz umiejętność, za jaką ocenia ucznia, a także dodać jej szczegółowy opis. Stosowanie oceny opisowej pozwala nauczycielowi poznać mocne
i słabe strony każdego ucznia. Dzięki pełnej informacji
o każdym stopniu może lepiej kierować edukacją swojej klasy.

Diagnoza - Nasze Oceny umożliwiają wychowawcy klasy na przeprowadzenie trzech typów diagnozy: początkowej, śródrocznej oraz śródrocznej
z pomiarem do KIPU. Wszystkie wyrażenia zastosowane
w module diagnozy są zgodne z wytycznymi MEN. Takie rozwiązanie pozwala nauczycielowi nie tylko na skuteczną diagnozę każdego ucznia. Gwarantuje także oszczędność czasu.

Świadectwa - automatyczne wypisywanie świadectw to kolejne rozwiązanie, które pozwala wychowawcy zaoszczędzić czas. System Nasze Oceny sam przenosi wszystkie dane ucznia oraz jego oceny do dokumentu. Nauczycielowi pozostaje tylko naniesienie ewentualnych poprawek i wydrukowanie świadectwa.

Arkusze ocen - nauczyciel nie musi już ręcznie wypisywać arkuszy ocen swoich uczniów. Wszystkie stopnie, jakie wystawił w ciągu semestru, zostaną automatycznie przeniesione do dokumentu.

System Nasze Oceny to zestaw gotowych narzędzi i pomocy, które sprawią, że edukacja wczesnoszkolna w Twojej szkole przestanie sprawiać problem, a poziom przekazywanej wiedzy będzie na najwyższym poziomie!

Uwaga!

System Nasze Oceny dla edukacji wczesnoszkolnej jest w pełni zgodny z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 roku, dotyczącego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Wszystkie wyrażenia, jakich nauczyciel może używać do oceniania i diagnozy uczniów są zgodne z treścią nowelizacji oraz najnowszą podstawą programową.

Autorkami "Edukacji wczesnoszkolnej" dla systemu Nasze Oceny są:

Karina Mucha
Anna Stalmach

Wykresy postępów w nauce

Ocena opisowa

Ocenianie cząstkowe

Pobierz ulotkę
administracja system nowoczesnej edukacji szkoły xxi wieku z dziennikiem elektronicznym
Infolinia 41-366-57-91, 0-801-700-102 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 kontakt@naszeoceny.pl
Copyright © All Rights Reserved 2015 Grupa Edukacyjna S.A.